Ze względu na ochronę praw autorskich teksty dramatów i niepublikowanych sztuk oraz wybrane recenzje teatralne można obejrzeć wyłącznie z 10 terminali znajdujących się w czytelni Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz uczestniczących beneficjentów. Prezentowane materiały przeznaczone są wyłącznie do użytku w ramach projektu Wirtualnej Czytelni SKENE Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz uczestniczących w projekcie beneficjentów. Kopiowanie bez zgody PWST lub posiadacza praw autorskich do dzieła/utworu jest zabronione.