SKENE w teatrze antycznym (od gr. skeneo, "mieszkam") służyła za garderobę, w której aktorzy mogli się przebierać, a także była wykorzystywana jako element scenografii. Odkąd wprowadzono ją do teatru stała się nieodłącznym elementem każdego przedstawienia, zaś w sztukach Sofoklesa i Eurypidesa służyła do celów dramaturgicznych.

Wirtualna Skene jest platformą multimedialną, która pełni rolę wirtualnej czytelni teatralnej. Przeznaczona jest dla użytkowników zainteresowanych teatrem w Polsce.

Wirtualna Skene spełnia cele informacyjne, promocyjne i dydaktyczne. Zawiera dokumentację multimedialną spektakli dyplomowych PWST w Krakowie i Wrocławiu.

W sieci można zobaczyć obrazy plakatów i programów teatralnych, zdjęcia oraz zapisy wideo ze spektakli dyplomowych PWST w Krakowie i Wrocławiu, a także niektóre recenzje teatralne (tylko te, na których publikację w sieci Uczelnia otrzymała zgodę od redakcji).

Wirtualna Skene zawiera również listę utworów autorów polskich i obcych dostępnych w domenie publicznej

Ze względu na ochronę praw autorskich teksty dramatów i niepublikowanych sztuk oraz wybrane recenzje teatralne można obejrzeć wyłącznie z 10 terminali znajdujących się w czytelni Biblioteki PWST w Krakowie oraz 2 terminali w czytelni Biblioteki Wydziałów Zamiejscowych we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

   Projekt Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wirtualna Czytelnia Teatralna WIRTUALNA SKENE współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

   Prezentowane materiały przeznaczone są wyłącznie do użytku w ramach projektu Wirtualnej Czytelni SKENE Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz uczestniczących w projekcie beneficjentów. Kopiowanie bez zgody PWST lub posiadacza praw autorskich do dzieła/utworu jest zabronione.